Persbericht - Precisiebemesting met de Evers rijenbemester

3 september 2018

Evers introduceert een nieuwe serie rijenbemesters op Agrotechniek Holland. Deze machines zijn ontwikkeld om op een zo efficiënt mogelijke manier mest in de rij in te brengen, waarbij milieu en maisplant een belangrijke rol spelen. Deze oplossing voor rijenbemesting loopt vooruit op het 6e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn en de aanpassing in het stelsel in de richting van verplichte rijenbemesting.

Volgens de nieuwe Nitraatrichtlijn, die per 2021 van kracht wordt, wordt het bemesten van mais in de rij grotendeels verplicht. De nieuwe Evers rijenbemesters voldoen nu al aan deze richtlijn.

Nauwkeurig bemesten is van groot belang, het bepaalt de opbrengst en daarmee ook het rendement van de teelt. Ook de kwaliteit van het product is essentieel. Te weinig bemesten is niet goed maar te veel ook niet. Belangrijk is ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid meststof, op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar is. 

De Evers bemesters zijn geschikt voor zowel volvelds- als rijenbemesting. Naast het brede aanbod van standaard bouwlandbemesters zijn de rijenbemesters een aanvulling op de huidige oplossingen die Evers biedt. Daarnaast levert Evers ook klant specifieke oplossingen. 

Op ATH toont Evers een speciale uitvoering van de Freiberger bouwlandbemester die zowel volvelds als in rijen kan bemesten

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief