Persbericht - Gewassenteelt op ruggen met de Evers ruggenteeltwoeler

29 augustus 2018

Een noviteit op de ATH is de Evers ruggenteeltwoeler. Deze machine is geconstrueerd om gewassen zoals mais, koolzaad en wortelen op ruggen te verbouwen. De combinatie van de diepe, niet kerende  grondbewerking bij het maken van ruggen zorgt ervoor dat gewassen dieper en beter kunnen wortelen. In de rug ligt de grond los terwijl tussen de rijen de grond juist minder doorlatend is. Hierdoor vindt minder verdamping plaats en hebben gewassen betere beschikking over het vocht. Bij natte omstandigheden wordt het water in de rug juist beter afgevoerd.

De zaaicombinatie bestaat uit een speciaal ontwikkelde woeler met daarachter een vierrijige zaaimachine waarmee de hoofdgrondbewerking, inclusief het zaaien op 75 cm., in één werkgang wordt uitgevoerd. De woeler trekt de grond waar de rijen komen tot maximaal 45 cm. diep los. Daarna vormen twee speciaal ontwikkelde elementen aan beide zijden van de rijen de rug.

Door gewassen te zaaien op ruggen wordt de bodemoppervlakte aanzienlijk vergroot. Dat heeft als voordeel dat er vooral in het voorjaar meer warmte in de grond komt en fosfaat makkelijker beschikbaar wordt. Hierdoor ontstaat een snellere wortelontwikkeling. Naast een betere beginontwikkeling worden de nutriënten door de hogere wortelmassa beter opgenomen waardoor  er minder uitspoeling naar het grondwater plaats vindt. Verder is het door de snellere opwarming van de ruggen mogelijk om vroeger in het seizoen te zaaien. Ook is het draagvermogen tijdens andere bewerkingen in het seizoen zeer goed omdat de grond tussen de rijen niet wordt bewerkt.

Uit onderzoeken is gebleken dat het wortelgewicht van mais op ruggen zo’n 25% hoger is dan het wortelgewicht bij conventionele teelt. Uiteindelijk leidt dit tot een verhoging van de gewasopbrengst.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief